<< Главная страница

ЮрIй ЯчейкIн. БIблIйнI пригоди на небI I на землIЗа столом сидiло двос нечистих.
Це був заляпаний чорниловi автор i забризканий тушшю художник.
Обох непокоуло питання:
- А що буде, коли вченi богослови i не менш вченi лiтературнi ортодокси образяться?
Раптом хтось iз них прочитас цi оповiдки i дасть на них нищiвну рецензiю:
- Брехня! Нiчого цього не було!
Пiсля легких дебатiв пара нечистих вирiшила вiдповiдати, як i належить iстинним атеустам:
- Правильно - брехня! Нiчого цього не було!
Отак! Ясно?КНИГА ПЕРША. ОДНА СТОРIНКА З ЖИТIЯ рНОХА

"рнох жив шiстдесят п'ять (165) рокiв, i народив Мафусаула. I ходив рнох перед богом по народженню Мафусаула триста (300) рокiв, i народив синiв та дочок. Усiх же днiв рноха було триста шiстдесят п'ять рокiв. I ходив рнох перед богом, i не стало його, тому що бог узяв його".
БИТIр, розд. 5. ст. 21 - 24.

УНIКАЛЬНА ЗНАХIДКА

"Американському туристовi Фреду Куку, що подорожував по святiй землi за iндивiдуальним маршрутом, запала в душу незвичайна фантазiя: вiн вирiшив закинути сiтi у позбавлене життя Мертве море.
- Невже у такому великому морi нiчого нема? - запитував себе практичний мiстер Кук. - Якщо в нашi часи людство перетворюс в гiгантське звалище рiзного мотлоху i непотребу навiть океани, то чому бiблiйнi патрiархи не могли з тiсю ж метою використовувати свос сдине море? Адже нове - це добре забуте старе!
Та закинути сiтi було нелегко - в Мертвому морi не тоне навiть людське тiло. З цiсу ж причини досi не написано жодного детективу, де фiгурував би покiйник з дна тамтешнього моря.
Однак це не зупинило мiстера Кука. Замiсть грузил вiн винахiдливо використав свинцевi злитки, що важили по кiлограму кожен.
Здорова iнтууцiя не зрадила вiдчайдуховi Фреду!
Вилов виявився казковим - старовинний бронзовий глек з печаткою iудейського царя Соломона. У цьому виробi найдавнiшоу металургiу зберiгався документ космiчного значення. Але добряга Фред про це навiть не пiдозрював, бо не володiв жодною iншопланетною мовою.
Ось чому унiкальний глек мiстер Кук продав за 1.000.000 доларiв вiдомому колекцiонеровi-мiльярдеровi мiстеру Джону Б.Портфеллеру, а незрозумiлi папiруси подарував у Нацiональний музей Непотрiбних Речей.
Вiднинi долю документа вирiшував директор музею сер Мак-Огон. Спочатку розлючений сер, що сподiвався одержати рукопис разом з бронзовим посудом, хотiв було викинути папiруси у кошик для смiття. Та в останню мить вiн усе-таки подав знахiдку на експертизу полiглотiв з мовознавчого коледжу. Прочитати прадавнi незграбнi закарлючки виявилося важче, нiж розшифрувати сгипетськi iсроглiфи чи розiбратися в мотузяних часописах майя. Коротко кажучи, наукова експертиза не дала бажаних результатiв.
Тодi сер Мак-Огон передав рукопис у ЦОЦ (Центральний Обчислювальний Центр), звiдки й надiйшла iсторична звiстка, що блискавкою облетiла всю земну кулю:
- Загадковий документ - щоденник анонiмного космонавта з Альдебарана!
- Брати по розуму були на Землi!
- Темнi мiсця Бiблiу висвiтлено!
- Iнтимнi подробицi життя допотопних людей!
- Жахлива доля янголiв небесних!
- Читайте! Читайте! Читайте!!!
Сер Мак-Огон негайно продав сенсацiйний документ вiдомому збирачу старовини мiстеровi Джону Б.Портфеллеру за 2.000.000 доларiв.
Нинi у некорисливого фiлантропа Джона Б.Портфеллера зберiгасться найповнiша колекцiя сувенiрiв епохи ковчегобудування!
Цей вiдомий приватний колекцiонер-ентузiаст з властивими йому енергiсю та впертiстю прочесав драгами усе дно Мертвого моря, яке так довго приховувало своу тасмницi. Але нiчого, окрiм черепкiв рiзних епох та цiлком сучасних уламкiв теперiшньоу високотехнiчноу цивiлiзацiу (найбiльший вилов - iржавi автомобiлi), знайти не пощастило. Ця наполегливiсть мiстера Джона Б. Портфеллера коштувала йому ще 150.000 доларiв.
- Так недовго й до старцювання з торбою! - пожартував мiльярдер-дотепник, що завжди, незважаючи на втрати, перебував у доброму гуморi. Попутно вiн купив у арабських шейхiв кiлька нафтових концесiй за таку суму, що важко й казати...
Нижче ми друкусмо розшифрованi ЦОЦом уривки з щоденника, якi золотими лiтерами (загальна вартiсть ух становить 3.150.000 доларiв) вписанi в славну iсторiю людства".
З журналу "ТУДЕИ-СЮДЕЙ"далее: ЩОДЕННИК КОСМIЧНОГО АНОНIМА З АЛЬДЕБАРАНА >>

ЮрIй ЯчейкIн. БIблIйнI пригоди на небI I на землI
   ЩОДЕННИК КОСМIЧНОГО АНОНIМА З АЛЬДЕБАРАНА
   1. ЧЕТВЕРТА ПОДОРОЖ ПО ТРЕТIЙ ПЛАНЕТI
   3. КНИГА МIСЦЕВОГО IНТЕЛЕКТУАЛА
   5. ЧИСТИЛИЩЕ ПЕРЕД СВЯТ-МIСЦЕМ
   6. ПIД ПЕРСОНАЛЬНИМ НIМБОМ
   7. НЕСПОДIВАНКА ЗА НЕСПОДIВАНКОЮ
   8. КАТАСТРОФА
   ВIД ВИДАВЦЯ
   КНИГА ДРУГА. МАНДРИ ПIД ВСI ВIТРИ
   ЧАСТИНА ПЕРША. ОЙ НЕ ЗНАВ КОЗАК...
   1. ХОБI ПАТРIАРХА НОЯ
   3. ПРОГНОЗ НА СТО РОКIВ УПЕРЕД
   4. ДОБРА НАРАДА - НЕ ДЛЯ НАРАДА
   5. НАРОДЖЕННЯ МIФА ПРО ЛАБIРИНТ
   6. ХОДIННЯ НОЯ ПО МУКАХ
   7. ВIДЧАЙДУШНЕ РIШЕННЯ ХАМА
   8. ЦИРКУЛЯР ДРУГИЙ
   9. ХАМ НIЧОГО НЕ РОБИТЬ САМ
   10. НА КОВЧЕЗI ЗЛИЙ СОБАКА
   11. ДОЩИК, ДОЩИК...
   14. НА ТРЬОХ КИТАХ
   15. РОЗЛУЧЕННЯ СЕРЕД ПОТОПУ
   16. ХАМА ВИКРИТО ОСТАТОЧНО
   18. НА ЩО НАТЯКАВ НЕРЕЙ
   19. ОЙ НА ГОРI, НА ГОРI
   20. ОЙ У ПАТРIАРХА ТА ГОЛIВКА БОЛИТЬ
   21. ТРИ СВЯТI У ХАТI
   ЕПIЛОГ
   ЗШИТОК ПЕРШИЙ
   ЗШИТОК ДРУГИЙ
   КНИГА ЧЕТВЕРТА. В'ЯЗЕНЬ ЛЕВIАФАНА
   ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ВИДАВЦЯ
   ПРИВАТНI НОТАТКИ
   1. ХВОРОБА НIКОГО НЕ КРАСИТЬ
   2. ЩО НЕ СКЛАДНО, ТО НЕ ЛАДНО
   3. БЕЗ МУКИ НЕ ВУВА НАУКИ
   4. У НАУКИ ДОВГI РУКИ
   6. З РОЗКОШI НЕ ЙДУТЬ У МIХОНОШI
   7. ВIД ОДНОГО ВТIК, А ДРУГОГО НЕ ЗДОГНАВ
   8. ОКО БАЧИТЬ ДАЛЕКО, А РОЗУМ ГЛИБОКО
   9. ДУМКА ДУМКУ ГОНИТЬ
   10. КОМУ СМIШКИ, А КОМУ ГОРЕ
   11. ЩО ВЗЯТО, ТЕ Й СВЯТО
   12. ДЕ ХРАМ - I Я ТАМ
   13. НЕ БУДЕ РИБА РАКОМ
   15. ДИВО ЯК СИТО, А ЧУДО ЯК РЕШЕТО
   19. У БОГА ВСЕ МОГА
   21. ГОСТРЕ СЛОВЕЧКО КОЛЕ СЕРДЕЧКО
   23. ВИЙШОВ СУХИМ 13 ВОДИ
   24. НЕМА ВОЛI Й НА ЗАЯЧИЙ СКIК
   25. ЯКА ПТАШКА, ТАКА Й ПIСНЯ
   26. УСЕ - БОЖЕ, ТIЛЬКИ ГРIХИ НАШI


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация